Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789

Toe nie ’n gelukskoot!

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 783 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/www/users/laevebghsa/wp-includes/media.php on line 789 Laeveld Agrochem

Op verskillende plekke word oor en oor bewys:

Dit loon om gewasse met sinksulfaat en mikro-elemente te behandel.

Dié artikel volg op die artikel wat oor die resultate wat die Helpmekaar-studiegroep met Zinchem se mikro-elemente behaal het (Mikro-elemente verstom mielieboere, LBW). Boere weet dit sit nie in elke man se broek om op droëland 7 ton mielies per hektaar te stroop nie.

Wel, dit is presies wat die Bambergers in die distrik Ottosdal met die hulp van sinksulfaat vermag het. (Sien tabel 1 vir die opsomming van die resultate behaal by die Bambergers).

Mnr. Buks van Wyk het op 10 Desember op sy plaas Skietpan, Wolmaransstad, proewe in oorleg met sy Zinchem-verteenwoordiger geplant. Die plantestand was 18 000 plante per hektaar met rye van 2,1 m. Die totale toediening van stikstof was 76 kg/ha, van fosfaat  5 kg/ha en van kalium 3 kg/ha. Die foto regs bo toon hoe mooi die mielies vertoon het in die proef wat behandel is met Zinchem se mikro-elemente.

Daar is twee behandelings met Zinchem se mikro-elemente gedoen en kontrolestroke is gelaat waar geen mikro-elemente toegedien is nie. Behandeling 1 het bestaan uit 2,5 kg sinksulfaat-hepta en 2,5 kg mikro-element-kombinasie, wat onder meer koper en boor bevat het, per hektaar. Behandeling 2 was 5 kg sinksulfaat-hepta en ook 2,5 kg van die mikro-elementkombinasie per hektaar. Die koste van die behandeling 1 was R120/ha en van behandeling 2 was R165/ha.

Die kontrolestrook het 4 100 kg/ha gelewer, behandeling 1 het 500 kg/ha en behandeling 2 ’n allemintige 1 480 kg/ha beter gestroop.

Teen ’n mielieprys van R1 850/ton beteken dit ’n bykomende R925 bruto wins per hektaar met behandeling 1 en R2 738 per hektaar met behandeling 2 (sien tabel 2). Die verhouding van wins teenoor produksiekoste (koste van behandeling) was onderskeidelik 770% en  1 660%.

Die puik resultate wat by die Helpmekaar-studiegroep gestroop is, was dus nie ’n gelukskoot nie. Dit was moontlik om op drie afsonderlike persele fenomenale resultate te verkry met  Zinchem se reeks mikro-elemente. By die Helpmekaar-studiegroep is ’n opbrengsverbetering van 33,7% aangeteken met ’n behandeling van sinksulfaat en ’n mikro-elementkombinasie teenoor die kontrolestrook.

Die foto links toon die verskil in die kopontwikkeling tussen die behandelde plante (die mieliekop in die middel) en die onbehandelde plante se mieliekoppe. Die behandelde kop het dieper (langer) en swaarder pitte ontwikkel met ’n hoër dorspersentasie. Zinchem het die multi-mikroproduk vir grondtoediening op rygewasse ontwikkel. Die produk is verder verryk met humate. Boere kan dus in die komende planttyd die grondtoedieningsproduk vir rygewasse saam met sinksulfaat-hepta gebruik by hul aanplantings.

Met die produkte word noodsaaklike  mikro-elemente vanaf die ontkiemingstadium tot met oestyd aan die plant voorsien. Die gewas gaan dus nie ’n tekort aan noodsaaklike mikro-elemente hê nie.  LB Mnr. Phillip Venter is besigheidseenheidbestuurder en mnr. Jan Viljoen ’n landboukundige, albei van Zinchem.

 

Navrae: Hulplyn 0861 000 222; webwerf: www.multimikro.co.za

Deur Phillip Venter en Jan Viljoen