PRESISIEDIENSTE 
PRECISION FARMING 

Koolhidraatontledings op tafeldruiwe.

Deur Wilmé Brown (Agri Technovation)

Koolhidraatvlakke by tafeldruiwe wissel deur die seisoen aangesien verskillende fisiologiese prosesse verskillende vlakke (hoeveelhede) van koolhidrate verbruik en produseer. Met ITEST CARBOHYDRATES™ kan kommersiële koolhidraatmonsters deurlopend en akkuraat gemonitor word. Tafeldruiwe se blaar-, wortel- en lootmonsters word tydens kritiese groeistadiums geneem. Koolhidraatkomponente word dan gemeet om die stok se energiestatus te bepaal en te monitor om sodoende die vegetatiewe en reproduktiewe ontwikkeling daarvolgens te bestuur, welke effektiewe bestuur vir die produsent meer geld in die sak bring.

Die wingerdstok is ’n bladwisselende gewas en stoor koolhidrate in twee hoofvorme naamlik suiker en stysel. Suiker, die onmiddellik beskikbare koolhidraatvorm, kan deur die blaar verbruik of getranslokeer word na ontwikkelende organe. Stysel is die vorm waarin surplus-koolhidrate vir langer periodes in die plant gestoor word. Stysel is beskikbaar as reserwe suikerbron tydens energie-intensiewe periodes soos vegetatiewe groei, blom, vruggroei en vrugrypwording. 

Bron en sink: Fotosinterende wingerdblare dien as koolhidraatbron wat energie verskaf aan nie-fotosinterende organe, die sogenaamde koohidraatsinke. Sinke sluit in dormante knoppe, blomtrosse, korrels en wortels. Ontwikkelende trosse is die sterkste sinke met ’n hoë vraag na koolhidrate aangesien dit suikers vinnig metaboliseer. Daarom put stokke met hoë oesladings hul koolhidraatreserwes die vinnigste uit. Uitputting van reserwes mag nadelige gevolge inhou soos vertraagde bot en blom in die opvolgende seisoen. 
ITEST Carbohydrates

LEES MEER | READ MORE

KONTAK ONS | CONTACT US

Follow us on Facebook
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Powered By ClickFunnels.com