Laeveld
Agrochem

Belangrikheid van omgewingsgesondheid en veiligheid in die landbousektor

A part of: , ,
Deur Francois Nel (Omgewingsgesondheid en Veiligheidsbestuurder, Laeveld Agrochem)

Oor die afgelope paar maande is daar ʼn groot vergrootglas op die agrochemiese bedryf gerig om te kyk of ons bedrywighede aan die wetlike vereistes voldoen.

Dit is baie duidelik dat wetgewers in die volgende maande en jare hulle aandag op dié bedryf gaan toespits en dat ons als in ons vermoë sal moet doen om toe te sien dat ons industrie aan die nodige wetgewing voldoen deur ʼn standaard-benadering tot voldoening te prioritiseer.

Die kompleksiteit van wetgewing, asook die verskeidenheid wetlike raamwerke wat ons industrie reguleer, maak dit soms moeilik vir agente en produsente om ʼn houvas te kry in terme van hul verantwoordelikhede. Deurlopende interaksie, sowel as die skepping van openlike dialoog, is dus van uiterste belang.

Algemeen

Omgewingsgesondheid en veiligheid (OGV) het ten doel om gevare in die werksplek en omgewing te identifiseer, te evalueer en te beheer sodat die korrekte intervensies in plek gestel kan word om menslike gesondheid en veiligheid te verseker.

Deur doeltreffende OGV-praktyke te implementeer, kan ons die risiko’s van werksplekongelukke, blootstelling aan skadelike stowwe en beroepsiektes verminder, en moontlike litigasie vermy. Ons primêre fokus moet wees om die welstand van ons werknemers en die breër gemeenskap waarin ons opereer, te verseker.

Die fokus op die voorkoming van besoedeling en die bewaring van hulpbronne is ʼn internasionale fokusarea en word deurlopend op verskeie platforms bespreek om sodoende wetgewing en beleide in lande te beïnvloed

Risikobestuur

OGV-praktyke identifiseer en versag stelselmatig potensiële risiko’s en gevare, wat organisasies meer veerkragtig maak.

Deur risikobepalings uit te voer, veiligheidsprotokolle te implementeer en opleiding te verskaf, verminder OGV die kanse op werksplekongelukke, beserings en rampe.

Oproep tot aksie

Laeveld Agrochem as ’n verantwoordelike organisasie het verskeie prioriteitsareas geïdentifiseer om hul agente by te staan. Die strewe is na voldoening en samewerking met die regulerende owerhede.

Die volgende gebiede is geïdentifiseer en sal deurlopende bystand en monitering ontvang van die OGV-eenheid wat in Januarie 2024 gestig is:

  • Gestandaardiseerde omgewingsgesondheid- en veiligheidstelselimplementering.
  • Gapingsanalise om areas te identifiseer wat spesifieke ingryping van agente vereis.
  • Interaksie met regulerende owerhede om ’n standaardbenadering met die toepassing van regulasies te verseker.
  • Interne opleiding.
  • Jaarlikse hersiening van die OGV-stelsel sowel as interne ouditering om volhoubaarheid te verseker.

Samevattend

In die landbousektor is omgewingsgesondheid en veiligheid van kritieke belang om werkers te beskerm, die impak op die omgewing te minimaliseer, om aan wetgewing te voldoen, volhoubare praktyke te bevorder, en ʼn positiewe reputasie te bou. Deur hierdie beginsels te omarm en toe te pas, kan die landbousektor floreer terwyl dit ʼn gesonde en veilige omgewing handhaaf.

Organisasies wat OGV-praktyke prioritiseer, geniet ʼn positiewe reputasie binne hul ge- meenskappe en industrieë. Hulle demonstreer ook ʼn verbintenis tot rentmeesterskap. Hierdie organisasies wys verder dat hulle werknemers se welstand vir hulle belangrik is en dit lok nie net kliënte en beleggers nie, maar bevorder ook werknemers se lojaliteit en betrokkenheid.

Northern Cape
Western Cape
Eastern Cape
Free State
Gauteng
North-West
Mpumalanga
Limpopo

More than 100 agents
across South Africa

Laeveld Agrochem’s agents (franchisees) are qualified agronomists accredited by CropLife South Africa (formerly AVCASA).

In each region, agents receive support from experienced Business Managers, enabling detailed recommendations for both corrective and proactive measures on the farm.

Operating as a franchise business model, our dedicated team can assist growers with detailed recommendations to optimise yield per hectare.

Through strategic collaboration with our technology partner, Agri Technovation, we offer innovative solutions such as MyFarmWeb™ and Picklogger™, tailored to meet the evolving needs of modern agriculture.

GROEI tydskrif

Seisoen 8

[language-switcher]
We use cookies to improve your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.