Laeveld
Agrochem

Die belangrikheid van landbou-ontwikkeling en volhoubare produsente

A part of: , ,

Dr Phillip Venter
Bestuurder plantvoeding en markontwikkeling

Die Wêreldbank (Townsend et al., 2019) het bevestig dat landbou-ontwikkeling deurslaggewend is vir ekonomiese groei en een van die kragtigste instrumente is om uiterste armoede te beëindig, gedeelde welvaart ’n hupstoot te gee en ’n geprojekteerde 9,7 miljard mense teen die jaar 2050 te voed. Landbou kan help om armoede te verminder vir 75% van die wêreld se armes, voedselsekerheid te verbeter en die omgewing bevoordeel (Heslin, 2015; Norton, 2016).

Die skep van volhoubare produsente is noodsaaklik om volhoubare voedselproduksie te help bereik, soos uiteengesit deur die Verenigde Nasies se volhoubare ontwikkelingsdoelwitte (United Nations, 2015). Volhoubare voedselproduksie deur produsente sal van kritieke belang wees om die behoeftes van die huidige en toekomstige geslagte te ondersteun. Volgens die Voedsel- en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies (United Nations, 2018) sal die volhoubare bestuur van die planeet se natuurlike hulpbronne ook die lewenskwaliteit van produsente, plaasgesinne en plaasgemeenskappe verbeter.

Die Voedsel- en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017), meld dat in die lig van die groeiende druk op natuurlike hulpbronne, nuwe en sterker bestuursmeganismes nodig sal wees om die komplekse skakels en groeiende mededinging aan te spreek. Beleide en bestuursmeganismes moet die veelvuldige maatskaplike, ekonomiese, voedings- en omgewingsdoelwitte in ag neem, moontlike konflikte aanspreek, en landbou-ontwikkelingsprogramme moet daarvolgens aanpas.

Die Suid-Afrikaanse regering besef in hierdie opsig ook dat landbou ʼn noodsaaklike rol speel in ekonomiese ontwikkeling wat aansienlik kan bydra tot huishoudelike voedselsekerheid, wat gelei het tot die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse regering se Nasionale Ontwikkelingsplan vir landbou (National Planning Commission of South Africa, 2012).

Dit is noodsaaklik om te besef dat belegging in landbou ’n sleutelvoorwaarde is vir die bereiking van volhoubaarheidsdoelwitte wat verband hou met die verbetering van voedselsekerheid, die skep van werksgeleenthede, die skep van welvaart en die vermindering van armoede (The Bureau for Food and Agricultural Policy, 2018).

Opkomende produsente vorm ʼn geïntegreerde deel van die groter kommersiële landbousektor om Suid-Afrika se voedselproduksie te verhoog. Hierdie verhoging in voedselproduksie sal help om honger te verlig en ekonomiese ontwikkeling te bevorder deur voedselbeskikbaarheid vir die armes te verbeter met laer pryse en hoër inkomste (British Standards Institution, 2013).

Landelike ontwikkeling is deurslaggewend in die bereiking van sosiale volhoubaarheid deur die vermindering van armoede en die verbetering van lewenskwaliteit in landelike gebiede waar 75% van die armes woon (Sarris, 2001). Landelike ontwikkeling kan op verskillende maniere bereik word deur die ondersteuning en betrokkenheid van plase in hierdie gemeenskappe.

Volhoubare landboustelsels is noodsaaklik om produsente en die samelewing se lewenskwaliteit te verbeter (Krall, 2016), om die groeiende behoefte aan voedselproduksie aan te spreek en om voedselonsekerheid vir ’n ewig-groeiende bevolking te bekamp (National Research Council, 2010). Volhoubare landboustelsels sal nie net help verseker dat veilige en gesonde voedsel geproduseer word (Benbrook et al., 2008) en dat daar doeltreffend gebruik gemaak word van nie-hernubare hulpbronne nie (Wang, 2009), maar sal ook die kwaliteit van die omgewing verbeter deur die negatiewe impak van landbou te verminder op die natuur.

Laeveld Agrochem besef die noodsaaklike rol wat produsente vervul om aan die groeiende behoefte vir veilige en voedsame voedsel te voldoen, wat verder ook nog deur hulle op ʼn ekonomiese lewensvatbare manier gedoen moet word, en nie ten koste van die omgewing nie.

Daarom, getrou aan ons leuse Saam boer ons vooruit, ondersteun Laeveld Agrochem landbou in Suider-Afrika deur produsente se voorkeur-vennoot en -verskaffer te wees. Ook bied ons waardetoegevoegde (oesverbeterende) dienste, gewasoptimalisering, plantvoeding- en gewasbeskermingsprodukte, gerugsteun deur slim innovasies met moderne tegnologie wat bydra tot produsente se volhoubaarheid.

Ons MYFARMWEB™-inligtingsplatform vir presisie-gebaseerde boerderye, maak voorsiening vir die transformasie van rou data in inligting, wat gebruik kan word om winsgewende aksieplanne te formuleer. In wese gee hierdie stelsel produsente insigte oor watter boerderybedrywighede meer volhoubaar en winsgewend is.

Ons streef daarna om die beste, mees ervare en kundigste span moontlik te hê, wat produsente kan voorsien van volhoubare boerdery advies en oplossings.

Van Laeveld Agrochem se kant af wil ons instrumenteel ʼn rol speel wanneer dit kom by die oplossing van armoede en die vermindering van werkloosheid in Suider-Afrika.

Om mee af te sluit is ons wens om produsente te help om ʼn nalatenskap agter te laat wat ewigdurend sal wees.

Verwysings:

  1. Benbrook, C., Zhao, X., Yáñez, J., Davies, N. and Andrews, P. (2008) New evidence confirms the nutritional superiority of plant-based organic , Nutritional Superiority of Organic Food. Washington, DC.: The Organic Centre. Available at: https://www.organic-center.org/new-evidence-confirms-nutritional-superiority-plant-based-organic-food.
  2. British Standards (2013) Keeping food safe, sustainable, and socially responsible managing your food safety and quality risks is the path for successful business now. Hong Kong.: The British Standards Institution (BSI).
  3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2017) Enhancing natural resources management for food security in Africa, Nature and Fauna. Rome, Italy. doi: 2026-5611.
  4. Heslin, (2015) ‘Sustainable Agriculture’, in International Encyclopaedia of the Social & Behavioral Sciences.
    2nd edn. Elservier Inc., pp. 807–811. doi: 10.1016/B978-0-08-097086-8.10106-0.
  5. Krall, (2016) ‘What is sustainable agriculture?’, in Krall, S. (ed.) Sustainable Agriculture and Food Supply. Eschborn, Germany: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
  6. National Planning Commission of South (2012) National Development Plan 2030, Department: The Presidency. The Republic of South Africa. Pretoria, South Africa. doi: ISBN: 978-0-621-41180-5.
  7. National Research Council. (2010) Toward sustainable agricultural systems in the 21st century, The National Academies of Sciences Engineering Medicine. Washington, D.C.: The National Academies Press. doi: 10.17226/12832.
Northern Cape
Western Cape
Eastern Cape
Free State
Gauteng
North-West
Mpumalanga
Limpopo

More than 100 agents
across South Africa

Laeveld Agrochem’s agents (franchisees) are qualified agronomists accredited by CropLife South Africa (formerly AVCASA).

In each region, agents receive support from experienced Business Managers, enabling detailed recommendations for both corrective and proactive measures on the farm.

Operating as a franchise business model, our dedicated team can assist growers with detailed recommendations to optimise yield per hectare.

Through strategic collaboration with our technology partner, Agri Technovation, we offer innovative solutions such as MyFarmWeb™ and Picklogger™, tailored to meet the evolving needs of modern agriculture.

GROEI tydskrif

Seisoen 8

[language-switcher]
We use cookies to improve your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.