Laeveld
Agrochem

Die belangrikheid van mikro-elemente

A part of: , ,

PLANTVOEDING
Die belangrikheid van mikro-elemente
Deur Pierré Strydom en Willem Groenewald
Villa Crop Protection

Om in beheer te wees van jou gewas, beteken om te kyk na jou gewas se gesondheid. Die regte plantvoedingstrategie moet gekies word om optimaal te presteer.

Wat beteken “mikro” vir jou? Miskien nie van groot waarde of onbelangrik? As dit die geval is, kan ons aanvaar dat mikro-elemente vir jou opsioneel is. Navorsing toon dat mikro-elemente ’n noemenswaardige bydrae maak in gewasproduksie. Alhoewel mikro-elemente benodig word in klein hoeveelhede, kan die belangrikheid daarvan nie oorgeslaan word nie.

In die geval van mielies, speel sink (Zn) ’n enorme rol. Sink is onbeweeglik in die grond asook in die blaar. Dit is daarom van kritieke belang dat ons in die seisoen die sinkvlakke moet moniteer en aanpas soos die gewas groei en ontwikkel. Behalwe vir ’n saadbehandeling, kan sink toegedien word op ’n vroeë vegetatiewe stadium. Hierdie sal in die orde van V4-V8 wees en die toediening kan op die blaar geskied. Die volgende mikro-element waarna ons moet kyk is mangaan (Mn). Mangaan speel ’n rol tydens fotosintese. Daarom is voldoende vlakke van Mn belangrik tydens later vegetatiewe groeistadiums, naamlik V8 en ouer. Dit is dus die ideale tyd om ’n Mn blaarbespuiting te doen. Omdat Mn tipies vasgelê word in die grond, moet ons ’n regstelling doen in die seisoen.

Boor (B) is die meer algemene asook belangrike element waarop gefokus moet word. Een van B se funksies is om te help met die opname van koolhidrate in die plant. Wanneer ons gewasse in die reproduktiewe (R-Stadiums) stadiums ingaan, verloor die stingels en blare boor en word dit ge-remobiliseer na die gewas se reproduktiewe organe. Dit het tot gevolg dat die gewas moontlik nie koolhidrate effektief na die nuwe ontwikkelde saad kan vervoer nie wat bestuiwing voorkom.

Ons stel die volgende vraag: Watter toedieningsmetode is die beste?
Saadbehandeling, in die voortoediening of ’n breëweg blaarbespuiting?

Daar is baie faktore wat hierdie besluit kan beïnvloed, onder andere die elemente wat toegedien word, omgewingsfaktore en die tydsberekening van die toediening. Al hierdie toedieningsmetodes het beide hul voor- en nadele, maar elke gewas het ook sekere behoeftes, dus moet daar ’n strategie gevorm word vir elke gewas om sodoende die plant se reaksie te optimaliseer na bespuiting.

’n Saadbehandeling is belangrik om vroeë seisoen plantgesondheid te verseker. Dit sal help met vroeë wortelontwikkeling asook ontkieming.

Die in voor toediening word as pro-aktief beskou, wat altyd beter sal wees as om later in die seisoen ’n mikro-element tekort te ontwikkel. Wanneer ons elemente soos Zn en Mn by die wortelsone neersit kan ons
die plantopname verhoog. Produkte wat EDTA gecheleer is, is ideaal om voedingsdoeltreffendheid en beskikbaarheid te verseker. Boor word nie hier aanbeveel nie omdat boor toksies kan wees vir die saad.

Blaarbespuiting gaan vir jou die geleentheid gee om in-seisoen regstellings te kan maak. Dus, om te meet is om te weet. Maak gebruik van ’n blaarmonster om beperkende faktore of tekorte te kan identifiseer sodat jy deur middel van ’n blaarbespuiting die tekort kan regstel.

Wanneer jy ’n blaarbespuiting gaan doen, is dit belangrik om tegnologie te gebruik wat vir jou verbeterde opname kan verseker. Toename in druppelverspreiding, bedekking en benatting asook herbenatting eienskappe word verlang wat vir jou effektiewe opname bied van die mikro-element. Dus, moenie enige produk gebruik net omdat dit goedkoper gaan wees nie. Gebruik ’n produk wat ondersteun word deur data, sodat jy verseker is van jou belegging.

As daar gekyk word na mikro-elemente is twee onderwerpe ter sprake: (1) opneembaarheid en (2) versoenbaarheid met ander plantbeskermende chemiese produkte. Die produk moet versoenbaar wees met byvoorbeeld glifosaat. Gebruik dus ’n produkreeks wat vir jou hierdie opsie gaan bied en dit gebaseer op data!
Deur die gebruik van satellietbeelde kan areas met hoë en lae biomassa geidentifiseer word wat bepaal waar ’n blaarmonster geneem kan word. ’n Blaarmonster kan mikro-elementtekorte identifiseer volgens die spesifieke gewas en fenologiese groeistadium. Hierdie in-seisoen data kan dan gebruik word om ’n plantvoedingstrategie te vorm waar mikro-elementtekorte spoedig aangespreek kan word.

Ter opsomming, mikro-elemente is belangrik vir alle plant funksies. Identifiseer die beperkende faktor, doen die regstelling op die korrekte fenologiese groeistadium van jou gewas en verseker optimale plantgesondheid.

Lees meer oor plantvoeding (https://laeveld.co.za/plantvoeding)

Northern Cape
Western Cape
Eastern Cape
Free State
Gauteng
North-West
Mpumalanga
Limpopo

More than 100 agents
across South Africa

Laeveld Agrochem’s agents (franchisees) are qualified agronomists accredited by CropLife South Africa (formerly AVCASA).

In each region, agents receive support from experienced Business Managers, enabling detailed recommendations for both corrective and proactive measures on the farm.

Operating as a franchise business model, our dedicated team can assist growers with detailed recommendations to optimise yield per hectare.

Through strategic collaboration with our technology partner, Agri Technovation, we offer innovative solutions such as MyFarmWeb™ and Picklogger™, tailored to meet the evolving needs of modern agriculture.

GROEI tydskrif

Seisoen 8

[language-switcher]
We use cookies to improve your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.