Laeveld
Agrochem

Die belangrikheid van silika in sitrusproduksie (Andermatt)

A part of: , ,

Deur Peter Thorpe
Biospesialis

In 1939 het twee manne met die name Daniel Arnon en Perry Stout ’n artikel gepubliseer waarin hulle uiteensit wat hulle beskou as die noodsaaklike elemente wat nodig is vir plantgroei. Silika was nie ingesluit nie. Hierdie uitsluiting is uitgedaag namate die landboubedryf die noodsaaklike voordele van silika in plantgroei besef het.6 Boonop het ons verder besef dat beide groeistimulasie en die vermoë van plante om plaag- en siektedruk te weerstaan met toegediende silika, geweldige voordele inhou.4

Wanneer ons sitrus as voorbeeld gebruik: Phytophthora spp. veroorsaak wortelvrot, bruinvrot en gummosis (gomvorming) terwyl Alternaria spp. nawel-endverrotting, swartkernverrotting en bruinvlek veroorsaak. Die bestuur van hier- die siektes is noodsaaklik om boomgesondheid te handhaaf en opbrengste te optimaliseer.

Dit is ook noodsaaklik om besmettingsvlakke te beperk sodat vrugkwaliteit so lank as moontlik na oes behoue bly. Die moeilike deel is die tydsberekening van swamdodertoedienings om hierdie patogene effektief te teiken.

As tydsberekening van bespuitings uit is as gevolg van onvoorsiene omgewingstoestande wat swamgroei bevorder, kan die stryd verlore wees en geld word gemors op ontydige swamdoderbespuitings. Daarbenewens kom Alternaria-weerstand teen Strobiluriene reeds wydverspreid in sekere dele van die wêreld voor. Dit is dus noodsaaklik dat ons ’n geïnte- greerde benadering volg om weerstand-opbou te bestuur.2

Asanzi et al. (2015) het bewys dat worteltoegediende kaliumsilikaat die ergheidsgraad van Alternaria alternata simptome met ±50% kan verminder in vergelyking met ’n onbehandelde kontrole in mandarynblare na slegs 3 behan- delings, een maand uitmekaar.

Wat hier belangrik is, is dat silika die selwande fisies versterk, wat die indringing van die patogeen moeiliker maak5, maar ook die plant se natuurlike verdedigingsmeganismes fisiologies stimuleer, wat in wese die immuunstelsel versterk9.

’n Goeie voorbeeld word gegee deur Fawe et al. (2001) wat getoon het dat silikatoedienings op komkommers proteïene stimuleer wat oplosbare silika in SiO2 omskakel, wat dan direk in blare neergelê is waar patogene die buitenste laag selle probeer binnedring. In eenvoudige terme het die plant ’n potensiële bedreiging (swampatogeen) herken en ’n beskermende silikonlaag neergelê om die patogeen indringing te keer.

Daar is ook getoon dat hierdie beskermende silikon-gebaseerde laag die voeding van steek-suigende insekte verminder3. Om die waarheid te sê, grondtoedienings van Andermatt Madumbi se AgriSil K50® (kaliumsilikaat) in die Mosselbaai-omgewing het blaarmynerskade aansienlik verminder in vergelyking met ’n onbehandelde blok.

So wat beteken dit alles?

Die gereelde toediening van plantbeskikbare silikon – byvoorbeeld AgriSil K50® – op die wortels van plante hou verskeie voordele in:

 1. groei en plantlewenskragtigheid verhoog;
 2. weerstand teen blaar- en wortelsiektes verhoog;
 3. verhoog weerstand teen suigende en kouende plae; en verhoog fisiologiese vermoë om stres
 4. te hanteer (bv. wind, hitte, erge koue).

Verder het ’n resensie deur Mvondo-she et al. (2021) uitgelig dat kaliumsilikaat-toedienings ook die raklewe van sitrusvrugte kan verbeter deur na-oes siektesimptome van groen- en blouskimmel (Penicilium spp.) te beperk.

Bly in kontak met ons, want ons is besig met proewe in die veld om verder te staaf hoe belangrik die byvoeging van AgriSil K50® in jou IPM-program kan wees.

Verwysings

 1. Asanzi, N.M.; Taylor, N.J.; Vahrmeijer, J.T. Can silicon be used to prevent Alternaria alternata in citrus trees? 2015, 48, 1–3.
 2. Dewdney, M. Alternaria Brown Spot. PP152. Plant Pathology Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. 2013.
 3. Currie, A.; Perry, C.C. Silica in plants: Biological, biochemical and chemical studies. Annals of Botany. 2007, 100, 383–1389.
 4. Fauteux, F.; Remus-Borel,W.; Menzies, J.G.; Belanger, R.R. Silicon and plant disease resistance against pathogenic FEMs Microbiology Letters. 2005, 249, 1–6.
 5. Fawe, A.; Menzies, J.G.; Chérif, M.; Bélanger, R.R. Silicon and disease resistance in dicotyledons. Plant Science. 2001, 8, 159–169.
 6. Liang, Y.; Sun,W.; Zhu, Y.-G.; Christie, P. Mechanisms of silicon-mediated alleviation of abiotic stresses in higher plants: A review. Environmental Pollution. 2007, 147, 422–428.
 7. Meena, D.; Dotaniya, M.L.; Coumar, V.; Rajendiran, S.; Kundu, A.S.; Rao, A.S. A case for silicon fertilization to improve crop yields in tropical soils. Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B – Biological Sciences. 2014, 84, 505–518.
 8. Mvondo-She, A.; Gatabazi, A.; Laing, M.D.; Ndhlala, A.R. A Review on the Role of Silicon Treatment in Biotic Stress Mitigation and Citrus Production. Agronomy. 2021, 11, 2198. https://doi.org/10.3390/agronomy11112198.
 9. Wang, ; Gao, L.; Dong, S.; Sun, Y.; Shen, Q.; Guo, S. Role of Silicon on Plant–Pathogen Interactions. Frontiers of Plant Science. 2017, 8, 701.

AgriSil K50® bevat potassium silikaat. Reg. Nr. B3756, Wet Nr. 36 of 1947, vel irriterend. PQ Silicas South Africa (Pty) Ltd, Posbus 14016, Wadeville, 1422. Reg. Nr. 2000/027189/07.

Northern Cape
Western Cape
Eastern Cape
Free State
Gauteng
North-West
Mpumalanga
Limpopo

More than 100 agents
across South Africa

Laeveld Agrochem’s agents (franchisees) are qualified agronomists accredited by CropLife South Africa (formerly AVCASA).

In each region, agents receive support from experienced Business Managers, enabling detailed recommendations for both corrective and proactive measures on the farm.

Operating as a franchise business model, our dedicated team can assist growers with detailed recommendations to optimise yield per hectare.

Through strategic collaboration with our technology partner, Agri Technovation, we offer innovative solutions such as MyFarmWeb™ and Picklogger™, tailored to meet the evolving needs of modern agriculture.

GROEI tydskrif

Seisoen 8

[language-switcher]
We use cookies to improve your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.