Laeveld
Agrochem

Goggas as biostimulante? (Koppert)

A part of: , ,
Deur Cornelius Oosthuizen (Algemene Bestuurder, Koppert)

Die biostimulanteffek van predatore op gewasse verwys na die positiewe impak wat natuurlike vyande van peste, soos predatore, op ʼn gewas se groei en gesondheid het.

Predatore speel ʼn baie belangrike rol in geïntegreerde pesbeheer en die interaksie tussen die pes en predatoor hou vele voordele in vir die gewas as geheel.

ʼn Endofiet spesifiek is ʼn bakterie of fungus wat saam met ʼn plant leef en geen siekte veroor- saak nie, maar inteendeel die gasheerplant se groei en opname van voedingstowwe bevorder. Dit kan ook die plant se vermoë verhoog om abiotiese stres soos droogtes te hanteer, en biotiese stres verlaag deur die plant se weer- stand teen insekte en patogene te bevorder (Perez-Hedo, et al., 2022). ʼn Beter verstaan van plante se verdediging teen virusse deur bio- beheer is kern tot die ontwikkeling van nuwe strategieë teen hierdie patogene

Een so ʼn voorbeeld is Trichoderma harzianum (T-22) wat plante beskerm teen ʼn reeks grondgedraagde siektes. Dit bevorder ook die ontwikkeling van die plant se wortelstelsel, opname van voedingstowwe en groei. T-22 is ʼn grond of substraat fungus wat in meeste ge- wasse gebruik kan word. In tamaties spesifiek het studies bewys dat dit planthoogte be- vorder, fotosintese bevorder en algehele chlorofilinhoud verhoog (Vitti, A., et al., 2016).

Dit bied die volgende voordele deur ʼn unieke wyse van aksie:

– Kompetisie vir spasie
T-22 groei vinniger op die oppervlak van die wortels as ander grondgedraagde swamme. Nadelige swamme kry minder kans om te vestig op die wortels.
– Kompetisie vir voedingstowwe
T-22 verbruik die bron van voedingstowwe wat die patogene nodig het. Die patogene het dus minder kans om te ontwikkel.
– Parasitisme van patogene
T-22 groei rondom die vrugliggame van die patogene. Die selwand van die patogene breek af en maak die patogene dood.
– Versterking van die plant
T-22 versterk die plant se wortelstelsel deur die vorming van meer haarwortels, sodat water en voedingstowwe beter opgeneem word. Dit lei tot sterker gewasse en beter opbrengs. Die effek toon selfs sterkter te wees wanneer die plant onder stres is of in minder gunstige toestande moet groei.

Trichoderma harzianum het ook die vermoë om sekere vasgelegde voedingstowwe soos mangaan, yster en fosfaat beskikbaar te maak vir die plant om op te neem.

Nog ʼn voorbeeld van die biostimulanteffek van ʼn predatoor is dié van Nesibug (Nesidio- coris tenuis). Hierdie predatoor word algemeen gebruik vir die biologiese beheer van verskeie peste in tamaties. Nesibug aktiveer die plant se interne verdedigingsmeganismes (direk en indirek) as gevolg van sy plantvoedende 

gedrag (Agbessenou, et al., 2022). In die suide van Europa en Afrika word Nesibug algemeen gebruik in tamatiekweekhuise vir die beheer van Tuta absoluta. Dit word ook in sekere gevalle gekombineer met die eierparasiet, Pretiobug (Trichogramma pretiosum) (Agbessenou, et al., 2022).

Die uitgebreide voordelige biostimulanteffek van predatore op gewasse is ʼn studieveld wat besig is om vinnig wêreldwyd te groei. Ter opsomming is hierdie hoekom biologiese predatore sonder twyfel deel moet wees van jou strategie vir pesbeheer:

– Verminder pespopulasie
Predatore help om die populasie van skadelike insekte en ander peste te beheer wat voed op gewasse. Deur getalle te verminder word skade beperk en lei dit uiteindelik tot vinniger groei en ʼn gesonder plant.
– Balans in die ekosisteem
Predatore dra daartoe by om ʼn gebalanseerde ekosisteem te skep, wat lei tot die bevordering van algehele biodiversiteit en ekologiese stabiliteit in en rondom boorde en lande.
– Bevorder grondgesondheid
Die aktiwiteite van grondlewende predatore soos EPN (insekdodende aalwurms) en voor- delige mikro-organismes dra by tot die bevor- dering van grondgesondheid. Dit dra ook by tot die beheer van grondgedraagde peste en siektes en skep dus ʼn meer gunstige omgewing vir plantwortels om te groei en ontwikkel.

– Indirekte stimulering van plantgroei
Die teenwoordigheid van predatore kan indirek plantgroei stimuleer deurdat dit spanning op gewasse verminder. Wanneer pespopulasie be- heer word, is dit minder waarskynlik dat plante sal ly aan wanvoeding en dus kan energie in groei, ontwikkeling en voortplanting ingestoot word.
– Bevorder opname van voedingstowwe
Party predatore, soos sekere predatoriese insek- te en voordelige mikrobes, kan die beskikbaar- heid van voedingstowwe in die grond bevorder. Die effek hiervan is die verhoogde opname van voedingstowwe deur die plant en uiteindelik word plantgesondheid en groei bevorder.
– Aktiveer plant se eie verdediging
Plante aktiveer dikwels verdedigingsmeganismes in reaksie op pesaanvalle. Wanneer preda- tore pespopulasie beheer, hoef die plant nie soveel energie in verdediging te spandeer nie en sal dus beter groei en ontwikkel.

Bronnelys:

1. Agbessenou, A., Akutse, K.S., Khamis, F.M, & Yusus, A.A. (2022) The Endophyte Trichoderma asperellum M2RT4 Induces the Systemic Release of Methyl Salicylate and (Z)-jasmone in Tomato Plant Affecting Host Location and Herbivory of Tuta absoluta, Frontiers Plant Science, Vol 13-2022. Beskikbaar by: https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2022.860309/full.
2. Perez-Hedo, M., Bouagga, S., Zhang N.X., Moerkens, R., Messelink, G., Jacques, J.A., Flors, V., Broufas, G., Urbaneja, A., Pappas, M.L. (2022) Induction of plant defenses: the added value of zoophytophagous predators, Journal of Pest Science, Vol 95-2022, p.1501-1517. Beskikbaar by: https://link.springer.com/article/10.1007/ s10340-022-01506-3.
3. Vitti, A., Pellegrini, E., Nali, C., Lovelli, S., Sofo, A., Valerio, M., Scopa, A., Nuzzaci, M. (2016) Trichoderma harzianum
T-22 Induces Systemic Resistance in Tomato Infected by Cucumber mosaic virus, Frontiers Plant Science, Vol 7-2016. Beskikbaar by: https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2016.01520/full.

Northern Cape
Western Cape
Eastern Cape
Free State
Gauteng
North-West
Mpumalanga
Limpopo

More than 100 agents
across South Africa

Laeveld Agrochem’s agents (franchisees) are qualified agronomists accredited by CropLife South Africa (formerly AVCASA).

In each region, agents receive support from experienced Business Managers, enabling detailed recommendations for both corrective and proactive measures on the farm.

Operating as a franchise business model, our dedicated team can assist growers with detailed recommendations to optimise yield per hectare.

Through strategic collaboration with our technology partner, Agri Technovation, we offer innovative solutions such as MyFarmWeb™ and Picklogger™, tailored to meet the evolving needs of modern agriculture.

GROEI tydskrif

Seisoen 8

[language-switcher]
We use cookies to improve your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.