Laeveld
Agrochem

Groen chemie tegnologie swamdoder vir sitrusswartvlek-beheer (MBFi)

A part of: , ,

Deur S.B. Coetzee en Jonathan Etherington
MBFi

Agri-Cure SP is ’n hoogs gevorderde groen chemie tegnologie swamdoder met beide swamdodende en fungistatiese eienskappe wat dit hoogs effektief maak as kontak swamdoder, maar ook goeie genesende eienskappe van gevestigde infeksies toon.

Groen chemie is die beste antwoord op die wêreldwye beperkings en regulering van plaagdoder residue in voedsel, aangesien hierdie groen chemie effektief is om teikensiektes te beheer, lang nawerkingtyd gee, maar ook ’n voedselgraag aktiewe bestanddeel is wat beteken dat ons ’n 0-dag oesinterval het. Die halfleeftyd van Agri-Cure SP op die plant sal afhang van verskeie omgewingstoestande (sonder afwas deur swaar reën). Die aktiewe bestanddeel het byna 25 dae aktiwiteit op die gewas.

MBFi het in die ontwikkeling van Agri-Cure SP meer as 36 proewe op sitrusswartvlek regoor Suid-Afrika gedoen. Ons is verbind tot die bedryf om ’n volhoubare en groen chemie te verskaf wat werk, residue verminder en meer omgewingsveilig is. Ons het Agri-Cure SP deur middel van kragtige toetsing van verskeie intervalbespuitings, alleenstaande, in kombinasie met verskeie strobiliene en in programme met koperhidroksied daargestel om die beste lewensvatbare alternatief te formuleer om ouer en tradisionele harde chemie in die mark te vervang.

Agri-Cure SP is ’n kombinasie van metaalbikarbonaat, bevogtigingsmiddels en benattingsmiddels. Die aktiewe bestanddeel, kaliumbikarbonaat, is aan die einde van 2021 deur die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling goedgekeur vir gebruik as ’n swamdoder vir die beheer van CBS op Sitrus en is onder Wet 36 van 1946 geregistreer.

Hoe werk Agri-Cure SP?
Agri-Cure SP is ’n effektiewe dehidrerende en pH-korrigerende aktiewe bestanddeel wat dien as ’n swamdoder vir die beheer van swamsiektes.

Met Agri-Cure SP het ons kontak en genesende swamdoder eienskappe as gevolg van sy veelvuldige werkingswyses. Die swamdodende werking is as gevolg van die hipertoniese dehidrasie en die swamdodende vermoë is as gevolg van osmotiese gradiëntversteuring en pH-versteuring binne die patogeen.

Hipertoniese dehidrasie

Hipertoniese dehidrasie (Figuur 2) maak die patogeen en spore dood. Alle selle verkies om in ’n toestand van ewewig met hul buite-omgewing te wees, waar die osmotiese druk in die sel gelyk is aan dié van hul buite-omgewing (isotoniese toestand). In hierdie toestand is daar geen beweging van water in of uit die sel nie. Kaliumbikarbonaat skep ’n hoë osmotiese druk op die blaaroppervlak wat lei tot die beweging van water uit die swam. In die proses word die selle gedehidreer en verskrompel, wat tot hulle dood lei.

OSMOTIESE GRADIËNTONDERWYSING:

Onder gunstige omgewingstoestande ontkiem swamspore en vorm hifes. Tydens hierdie proses absorbeer die spoor water deur sy wand. Die selwand groei aanvanklik as ’n sferiese struktuur, en vanaf die wand van die spoor bult ’n kiembuis uit, omhul deur sy eie selwand wat gevorm word soos die kiembuis groei. By die groeipunt strek die selwand voortdurend om ’n lang hipale buis te produseer. Die sitoplasma binne die apikale sone is gevul met talle organelle. Vir hierdie wandvesikels om die selwand te bereik om geïnkorporeer te word, is sitoplasmiese beweging van kritiese belang. Sitoplasmiese beweging is afhanklik van ’n osmotiese potensiaalgradiënt binne die hifes (Figuur 3). Na Agri-Cure SP se toediening is die osmotiese druk aan die buitekant van die hifes groter as die osmotiese gradiënt wat die hifes in homself kan produseer. Dit lei tot vermindering of geen beweging van die sitoplasma wat in werklikheid alle hipale groei en spoorontkieming stop.

Die effek van Agri-Cure SP op pH (FUNGISTATIES)

Die omgewings- en interne pH-vlakke beïnvloed verskeie kritieke strukture en funksies in swamme. Streng beheer van sitosoliese en organel pH is van kritiese belang vir lewensvatbaarheid in alle selle. Swampatogene verkies meestal ’n suur omgewing. By hoë pH-vlakke word proteïene en ensieme gedenatureer, lipiede (vette, olies en hormone) word gehidroliseer en bindings wat die genetiese materiaal (DNS) bymekaar hou, is geneig om te dissosieer. Agri-Cure SP verskuif die pH balans na 8.5 wat die metaboliese veranderinge in ’n swampatogeen veroorsaak wat groei stop
en die verspreiding en ontwikkeling van die siekte en simptome beperk.

Die gebruik van Agri-Cure SP as ’n selfstandige produk vir die beheer van CBS

In die vergelyking van die doeltreffendheid van Agri-Cure SP teen oor mankoseb in kommersiële boorde in die 2017 en 2021 sitrusseisoene, het Agri-Cure SP in 2021 beter as mankoseb gevaar op Nardorcotts en suurlemoene met 71% teenoor 68% en 88% teenoor 80% (Grafiek 1) onderskeidelik na vier toedienings met intervalle van 25 dae. In die 2017 seisoen het dieselfde spuitprogram goeie vergelykingsresultate van Agri-Cure SP teen mankoseb gelewer met 80% teenoor 83% en 91% teenoor 93% op Midnight Valencias in Hectorspruit en Marble Hall onderskeidelik.

Die algehele gemiddelde tussen die vier proewe oor 4 liggings het getoon dat Agri-Cure SP 81% beheer teenoor 82% beheer van mankoseb. Hierdie resultate wys dat Agri-Cure SP as ’n alleenstaande plaasvervanger vir mankoseb geregverdig is.

Hierdie resultate was in hoë inokulum drukomgewings met ’n gemiddeld van 49.5% siekte voorkoms oor die onbehandelde kontroleblokke.

Inkorporering van Agri-Cure SP in ’n industriestandaard spuitprogram as plaasvervanger vir mankoseb

In die 2021-seisoen is Agri-Cure SP in ’n industriestandaard spuitprogram ingedeel om mankoseb te vervang. Die industriestandaardpraktyk is die selfstandige toediening van mankoseb in die middel van Oktober, gevolg deur twee mankosebtoedienings saam met ’n strobilurin-swamdoder en minerale-olie aan die begin van November en middel Desember, en ’n finale selfstandige mankosebtoediening aan die einde van Januarie.

Agri-Cure SP is in die industriestandaard spuitprogram ingepas teen 200 g/100 L in die plek van die mankoseb en die resultate het die hoë doeltreffendheid van Agri-Cure SP in die beheer van CBS getoon (Grafieke 2-4). Agri-Cure SP is ook getoets vir doeltreffendheid in kombinasie met die drie mees gebruikte strobilurin-swamdoders wat geregistreer is vir die beheer van swartvlek op sitrus. Dit het asoksistrobien,
piraklostrobien en trifloksistrobien ingesluit. Dié proewe is in die 2021-seisoen op Eureka-suurlemoene, Nardorcotts en Valencias in Nelspruit, Mooinooi en Groblersdal gedoen.

Agri-Cure SP, in kombinasie met asoksistrobien, het hoë doeltreffendheid getoon in suurlemoene, Nardorcotts en Valencias met hoë inokulumdruk in die onbehandelde kontroles wat op 65% siektevoorkoms gesit het. Oor al drie variëteite het Agri-Cure SP in kombinasie met asoksistrobien beheer van 97% teenoor 97% vir mankoseb in kombinasie met asoksistrobien en minerale-olie gegee (Grafiek 2).

Agri-Cure SP, in kombinasie met trifloxystrobin, het hoë doeltreffendheid getoon in suurlemoene, Nardorcotts en Valencias met ’n hoë inokulumdruk in die onbehandelde kontroles wat op 64% siektevoorkoms gesit het. Oor al drie variëteite het Agri-Cure SP in kombinasie met trifloxystrobin beheer gegee van 97% teenoor 97% vir mankoseb in kombinasie met trifloxystrobin en minerale-olie (Grafiek 3). Op suurlemoene het die Agri-Cure SP in kombinasie met trifloxystrobin en minerale-olie volledige beheer van CBS gegee met slegs ’n vier-bespuitingbenadering wat nie ’n 5de laat bespuiting van Agri-Cure SP as alleenstaande ingesluit het nie.

Agri-Cure SP, in kombinasie met piraklostrobien, het hoë doeltreffendheid getoon in suurlemoene, Nardorcotts en Valencias met hoë inokulumdruk in die onbehandelde kontroles wat op 64% siektevoorkoms gesit het. Oor al drie variëteite het Agri-Cure SP in kombinasie met piraklostrobien beheer van 99% teenoor 97% vir mankoseb in kombinasie met piraklostrobien en minerale-olie gegee (Grafiek 4). Op drie variëteite het Agri-Cure SP in kombinasie met piraklostrobien en minerale-olie beter gevaar as mankoseb in kombinasie met piraklostrobien en minerale-olie. Op suurlemoene het die Agri-Cure SP in kombinasie met piraklostrobien en minerale-olie volledige beheer van CBS gegee met slegs ’n vier-bespuitingsbenadering wat nie ’n 5de laat bespuiting van Agri-Cure SP as alleenstaande ingesluit het nie.

Uit hierdie resultate is dit duidelik dat met al die uitdagings wat op ons sitrusprodusente afgedwing word met die nie-hernuwing van mankoseb in die EU, ons produsente gerus kan wees dat plaaslike kennis en ontwikkeling van nuwe swamdoders hulle in staat sal stel om steeds CBS so effektief soos in die verlede te bekamp, sonder die risiko dat MRL’e ’n rol speel.

Agri-Cure SP het homself bewys as ’n plaasvervanger vir die mankoseb-probleem wat ons produsente tans in die gesig staar, en hulle kan vertrou dat die doeltreffendheid van Agri-Cure SP gelykstaande is aan mankoseb, en selfs beter.

Northern Cape
Western Cape
Eastern Cape
Free State
Gauteng
North-West
Mpumalanga
Limpopo

More than 100 agents
across South Africa

Laeveld Agrochem’s agents (franchisees) are qualified agronomists accredited by CropLife South Africa (formerly AVCASA).

In each region, agents receive support from experienced Business Managers, enabling detailed recommendations for both corrective and proactive measures on the farm.

Operating as a franchise business model, our dedicated team can assist growers with detailed recommendations to optimise yield per hectare.

Through strategic collaboration with our technology partner, Agri Technovation, we offer innovative solutions such as MyFarmWeb™ and Picklogger™, tailored to meet the evolving needs of modern agriculture.

GROEI tydskrif

Seisoen 8

[language-switcher]
We use cookies to improve your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.