Metson stel Tetra S bekend

Elite Admin

Deur Adri Truter
Tegniese Bestuurder
Metson World

Tetra S is dieselfde formulering as die internasionaal bekroonde Marinure DS, maar as ’n Groep 3- oftewel M-registrasie, soos wat deur Wet 36 van 1947 vereis word.

Tetra S bevat die seewierspesie Ascophyllum nodosum, en meer spesifiek die Ascophyllum nodosum wat in Kanadese waters geoes word. Met die klem wat internasionaal toenemend op die uiters belangrike rol van biologiese produkte geplaas word, is dit dan ook gepas om te bevestig dat Tetra S 100% ’n natuurlike seewierproduk is. Natuurlike seewier stel gewasse in staat om primêre en sekondêre metaboliete, asook ensimatiese en hormonale prosesse, op die regte tyd in die gewas aan te skakel in lyn met die betrokke gewas se genetiese profiel – waarna ook verwys word as “switching to optimise gene expression” (Figuur 1).

Figuur 1: Sintetiese seewier links, natuurlike seewier regs

Die blou areas in Figuur 1 illustreer die verskil in opname van ’n sintetiese seewier versus ’n natuurlike seewier. ’n Natuurlike seewier word in die vaskulêre plantweefsel gevind en gevolglik meer eweredig deur die plant versprei. Met die toenemende klem op biologie, gebruik die internasionale arena deesdae die volgende parameters om die wyse te bepaal waarop ’n betrokke seewier (wat uiteindelik in ’n produk vervat word) gewasse in staat stel om “switching” die beste te optimaliseer:

  1. PARAMETER 1: Die seewierspesie en spesifieke bron daarvan

Onafhanklike internasionale wetenskaplike studies bewys dat Ascophyllum nodosum wat uit Kanada afkomstig is, tans die seewierspesie is wat die meeste bio-aktiwiteit bevat (verwys na Figuur 2).

  1. PARAMETER 2: Die koolhidraat-fraksie wat natuurlik in die seewierspesie aanwesig is

Dié koolhidrate dien onder andere as ’n addisionele energiebron vir die gewas, veral waar dit in die geval van Tetra S fruktose-bevattende polimere is (wat ’n gewas se antivirale en anti-oksidantvermoë ook terselfdertyd bevorder), tesame met alginsuur en oligosachariede (wat op hulle beurt onder andere minerale cheleer vir verbeterde opname en translokasie). Oligosachariede en lamirin (nog ’n koolhidraat wat in Tetra S aanwesig is) stimuleer op hulle beurt ook onderskeidelik die gewas se verdedigingsmeganisme en immuunstelsel.

 


Figuur 2: Ascophyllum nodosum links, en Ecklonia Maxima regs

Figuur 3A: Gemiddelde Wortelmassa (G) – Mung Beans

Figuur 3B Gemiddelde Wortellengte (MM) – Mung Beans


Figuur 3C: Gemiddelde aantal Wortelgroeipunte (MM) – Mung Beans

Figuur 4: Ontleding van Sojaboon plant na toediening van Tetra S


Figuur 5


Figuur 9

  1. PARAMETER 3: Die spesifieke ekstraksie-metode wat gevolg word om die bio-komponente in die seewierbron te benut.

’n Parameter wat toenemend aandag begin geniet, is die aanwesigheid van natuurlike aminosure in die seewierspesie, wat dien as belangrike boublokke in die plant se ontwikkeling en vir mikrobiese aktiwiteit in die rhizo-sfeer. Die seewier wat dus gebruik word om Tetra S te vervaardig, bevat 18 aminosure.

’n Groep 3-registrasie is vir Tetra S uitgereik, aangesien Metson wetenskaplik (en gevolglik statisties beduidend) kon bewys dat die produk wortellengte en wortelmassa (as gevolg van dikker wortels en ’n groter volume haarwortels) verbeter en eweneens ook opbrengste, terwyl die produk terselfdertyd veilig is om te gebruik. Figuur 3 illustreer Tetra S se prestasie wat wortelmassa, wortellengte en wortelgroeipunte betref in verhouding tot twee Ecklonia maxima-bevattende produkte.

Benewens die aansprake wat met Tetra S gemaak is om ’n Groep 3-registrasie vir die produk te bekom, is dit ook alombekend dat Tetra S prakties bewys die volgende rolle vir gewasse vervul:

ROL 1: Stel die gewas in staat om te presteer in gronde waar versouting voorkom. Wetenskaplike bewyse bestaan dat Tetra S wortels beter in staat stel om steeds vog en voedingstowwe op te neem, ten spyte van versouting. Alhoewel die wortels ook soute opneem, word die meeste van hierdie soute nie na die res van die gewas versprei nie. Soos ons weet, vergiftig hierdie soute dan ook die gewas mettertyd (Figuur 4).

ROL 2: Voeding vir grondmikrobes en verbeterde gronddeurligtheid (Figuur 5).

ROL 3: Verbeterde opname van voedingstowwe, soos geïllustreer op tafeldruiwe waar Tetra S toegedien is (Figuur 6).

ROL 4: Verbeter die gewas se voghouvermoë tydens droogtestremming. Figuur 7 illustreer dat die selmembraanskade van gewasse verminder word waar Tetra S tydens vogstremming aangewend word, aangesien die produk huidmondjies beter reguleer.

ROL 5: Bevorder die gewas se koueverdraagsaamheid indien dit 14 dae voor verwagte ryp (nie swartryp) toegedien word (Figuur 8). Tydens ryp word ysdeeltjies tussen en binne plantselle gevorm. Die koolhidrate in Tetra S stimuleer die produksie van prioline, wat op sy beurt weer die produksie van vetsure tussen en binne die plantselle bevorder en op so ’n wyse die vorming van ysdeeltjies kan verminder en/of selfs kan voorkom, afhangende van die intensiteit van die ryp.

Ter afsluiting word die vraag dikwels gevra wat die beste wyse is waarop Tetra S aangewend moet word. Figuur 9 illustreer dat indien slegs grondtoedienings met die produk gemaak word, die resultate nie so goed is as wanneer die produk as ’n blaarbespuiting en of as ’n blaarbespuiting in kombinasie met ’n grond-toediening aangewend word nie.

 

Double Nickel 55®