Laeveld
Agrochem

’n Meer effektiewe wortelstelsel vir groter opbrengste

A part of: , ,

Deur Bennie Buys
Philagro Produkbestuurder
EndoMaxx® en Onkruiddoders

Beter en meer effektiewe wortelstelsels vir plante, wat lei tot groter opbrengste, is nou binne boere se bereik. EndoMaxx® van Philagro maak dit moontlik vir verskeie rygewasse om beter te presteer.

EndoMaxx®, wat bestaan uit vier geoptimaliseerde voordelige mikorisa swamspesies, word met plant toegedien. Hierdie mikorisa leef in ’n simbiotiese verhouding met die plantwortels wat die effektiwiteit van die wortelstelsel dramaties verbeter. Dit lei tot verskeie voordele en maksimeer die opbrengspotensiaal.

EndoMaxx® is ’n 100% biologiese produk uit die Mycorrhizal Applications (MA) stal in die VSA, wat reeds vanaf die negentigerjare ontwikkel en bemark word. Die maatskappy is onlangs deur die Sumitomo Chemical-groep oorgeneem en EndoMaxx® word reeds hoogs suksesvol in die res van die wêreld aangewend.

’n Onlangse studie toon dat die gebruik en gewildheid van mikorisa jaarliks aansienlik groei. Die totale mikorisa-mark wêreldwyd het reeds in 2019 ’n waarde van ongeveer $268 miljoen bereik.

Dit is ’n natuurlike, organiese produk en die gebruik daarvan word deur owerhede aangemoedig.

Dit sluit aan by die Europese idee vir ’n volhoubare organiese (“biorational”) benadering wat effektiewe beheer en resultate verskaf, grondgesondheid bevorder en veilig in die omgewing aangewend kan word.

Hoe werk EndoMaxx®?

Die voordelige EndoMaxx® swamme ontwikkel swamdrade, bekend as hifes, wat klein grondruimtes binnedring waar die gewas se wortels normaalweg nie kan bykom nie. Die hife-netwerk beteken dat die benutbare worteloppervlak uitgebrei word. Die woord mikorisa beteken letterlik “swam en wortel” en die ontwikkeling van die swamme gee aanleiding tot ’n wedersydse voordelige verwantskap tussen die swam
en die plant.

Verskeie voordele:

  • Wortelvolume: Mikorisa-swamme vergroot die totale wortelvolume area met tot soveel of meer as 100 keer. Dit is ’n aansienlike uitbreiding van die plant se wortelstelsel in die grond wat opname van water en voedingstowwe verhoog.
  • Voedingstowwe: Mikorisa-swamme koloniseer die plantwortels en vergroot die voedingstofopname in die plant.
  • Benutting van water: Mikorisa-swamme stel die plantwortels in staat om klein hoeveelhede water, wat nie normaalweg opneembaar is nie, wel op te neem en te benut.
  • Die hife-netwerk het die vermoë om water op te berg wat dan vir die wortels toeganklik is. Hierdie netwerk kan in die teenwoordigheid van ’n oormaat waterstrukture (vesikels) vorm wat water en voedingstowwe kan berg vir latere gebruik.
  • Plante presteer beter onder droogte- en temperatuur-verwante strestoestande.
  • Die grondstruktuur en -gesondheid verbeter.
  • Bogenoemde voordele bring aansienlike opbrengsverhogings en gepaardgaande wins vir boere mee.

Plaaslike proewe met EndoMaxx® lewer baie belowende verhogings in opbrengs.

Die opbrengsverbetering is gekorreleerd met die vermindering van sekere stresfaktore wat opbrengs normaalweg negatief kan beïnvloed.

Bykomend tot die welbekende voordele en rol van mikorisa tot plantgesondheid, het dit ook ’n positiewe effek en verbetering op grondgesondheid. Daar is reeds in 1996 bevind dat ’n glukoproteïen, genaamd glomalien, in oormaat deur die hife-strukture geproduseer word. Die glomalien werk as ’n soort “grondgom” wat mikro-grondpartikels bind om stabiele makro-grondaggregate te vorm wat bydra tot beter wortelpenetrasie, grondsuurstofvlakke verhoog en kompaktering verminder.

Philagro doen reeds navorsing op verskillende gewasse en positiewe resultate is op peulgewasse soos droë bone, groenbone, ertjies, kekerertjies (chickpeas), sojas, grondbone, lupiene en klawers, asook mielies, sorghum, aartappels en sonneblomme verkry. Hierdie gewasse verskyn reeds op die produketiket.

Na verskeie statistiese veld- en demonstrasieproewe, kan ons bevestig dat veral sonneblomme in Suid-Afrika baie goed op EndoMaxx®-toedienings reageer. Opbrengsverhogings van meer as 20% is in sekere proewe behaal. Hierdie tipe verhogings is natuurlik nie dieselfde vir alle gebiede en klimaattoestande nie, en sal nie gewaarborg kan word nie.

EndoMaxx® word in die plantvoor toegedien teen ’n dosis van slegs 10 gram per hektaar. Moerbehandelings van aartappels is ook doeltreffend.

EndoMaxx® word in gerieflike 100-gram pakkies bemark en sal tydens 2021 hoofsaaklik deur Laeveld Agrochem en Farmers Agri-Care bemark word.

Raadpleeg ten alle tye die EndoMaxx®-etiket vir volledige gebruiksaanwysings.
Vir meer inligting oor EndoMaxx® besoek www.philagro.co.za of skakel Bennie Buys by 082 809 5447.
EndoMaxx® (Reg. nr. M200, Wet nr. 36 van 1947), bevat Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Rhizophagus irregularis (5625 propagules/g), Claroideoglomus luteum (5625 propagules/g), Claroideoglomus claroideum (5625 pro-pagules/g) en Claroideoglomus etunicatum (5625 propagules/g). EndoMaxx® is ’n geregistreerde handelsmerk van Mycorrhizal Applications LLC, Grants Pass, OR, VSA. Philagro Suid-Afrika (Edms) Bpk l Reg. nr.: 98/10658/07. PostNet Suite #378, Privaatsak X025, Lynnwoodrif 0040, Pretoria: 012 348 8808 l Somerset-Wes: 021 851 4163.

Northern Cape
Western Cape
Eastern Cape
Free State
Gauteng
North-West
Mpumalanga
Limpopo

More than 100 agents
across South Africa

Laeveld Agrochem’s agents (franchisees) are qualified agronomists accredited by CropLife South Africa (formerly AVCASA).

In each region, agents receive support from experienced Business Managers, enabling detailed recommendations for both corrective and proactive measures on the farm.

Operating as a franchise business model, our dedicated team can assist growers with detailed recommendations to optimise yield per hectare.

Through strategic collaboration with our technology partner, Agri Technovation, we offer innovative solutions such as MyFarmWeb™ and Picklogger™, tailored to meet the evolving needs of modern agriculture.

GROEI tydskrif

Seisoen 8

[language-switcher]
We use cookies to improve your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.