Laeveld
Agrochem

Plantvoeding: Hoe om ’n goeie produk te kies

A part of: ,

Deur Lukas Potgieter
en S.B. Coetzee
MBFi

Op enige gegewe punt benodig ’n plant 17 noodsaaklike voedingstowwe (elemente) om metaboliese funksionaliteit te handhaaf in terme van groei, voortplanting en uiteindelik opbrengs vir die boer. Al hierdie voedingstowwe speel verskillende rolle inmdie plant. Sommige voedingstowwe, soos makro-voedingstowwe, bv. stikstof, fosfor en kalium, word in groot hoeveelhede benodig vir metaboliese energie en as boustene vir lewensbelangrike prosesse, soos proteïen- en koolhidrate-sintese. Verder benodig plante ook sekondêre elemente soos kalsium, magnesium en swael. Hierdie elemente word in kleiner hoeveelhede benodig, maar is ook baie belangrike strukturele en proses-fasiliterende elemente.

Uiteindelik benodig plante, benewens die makro- en sekondêre elemente, ook mikrovoedingstowwe in baie klein hoeveelhede. Hierdie mikro-voedingstowwe bevat elemente soos boor, koper, mangaan, yster, sink en molibdeen. Alhoewel dit in klein hoeveelhede nodig is, is dit van kritieke belang vir plantgesondheid.

Die genetiese potensiaal van gewasse wat verbou word, word beperk gedurende die groeiseisoen deur abiotiese en biotiese spanning en omgewingstoestande. Gedurende die groeiseisoen is daar ’n beperkte hoeveelheid wat ’n boer kan verander a.g.v. die omgewingstoestande, maar biotiese en sommige abiotiese spanning kan bestuur en beheer word.

Beginsels van ’n goeie nutriëntformulasie
Landbouprodukte het in ’n baie kompeterende marksegment inbeweeg. Kwaliteit van nutriëntformulasies word moeilik onderskei deur direk slegs na die etiket te kyk. Daar is egter ’n paar faktore wat oorweeg moet word waarmee die verbruiker die effektiwiteit van ’n voedingsmiddel kan evalueer. MBFi neem elk van die onderstaande in ag tydens produkontwikkeling om die beste waarde aan die verbruiker te verskaf.

Wat maak ’n goeie bio-stimulant en blaarvoedingstofproduk?

Sewe kernpilare vir ’n goeie bio-stimulant en blaarvoedingstofproduk:

  • Voedingstowwe: Korrekte voedingstowwe in ’n spesifieke groeistadium gefokus om die fisiologiese behoeftes van plante te verhoog.
  • Sekwestrasie: Maak die voedingstowwe aan plant beskikbaar deur ’n neutrale kompleks te vorm wat nie op die kutikula neerslaan nie.
  • Verenigbaarheid: Maak die voedingstowwe meer versoenbaar met ander produkte in tenkmengsels.
  • Absorpsie: Die opname van die produk deur bevogtigingsmiddels vergemaklik om groter moontlikheid vir opname te bewerkstellig.
  • Vervoer binne die plant: Verhoog die vervoer van die voedingstowwe binne die plant.
  • Sistemiese verworwe weerstand: Verhoog die plant se inherente siekteweerstand vir verbeterde plantgesondheid.
  • Bio-stimulant: Fisiologiese groeibevorderaars om die plant se geen uitdrukking tydens stresperiodes te verbeter.

Aminosuur sekwestrering

MBFi is die voorlopers in die mark wanneer dit kom by sekwestreringtegnologie. Kontrasterend met EDTA sekwstreringtegnieke, is die sekwestrasietegnologie wat gebruik word in ons GET molekules wat die plant kan benut as boustene vir ander metaboliese funksies, en dien sodoende as ekstra nutriënt vir die plant in die tyd onder nutriëntstres. Daar is ’n reeks aminosure wat sekwestrerende eienskappe het wat die opname van nutriënte verhoog. Wat aminosuur sekwestreders baie uniek maak, is dat die plant beide die nutriënt sowel as die sekwestreringsmiddel kan benut. Plante bevat ensieme wat die aminosuur van die nutriënt af kan verwyder en gebruik terwyl die nutriënt vrygelaat word om ander metaboliese funksies te voltooi.

Sekwestrasie word daagliks gebruik in landbou om die effektiwiteit van landboumiddels te verbeter. In ’n neutdop is sekwestrasie wanneer ’n molekuul om ’n katioon (positiefgelaaide ioon) vou in so ’n manier dat die totale kompleks geen lading dra nie. Die binding word ’n gekoördineerde kovalente binding genoem.

Glifosaat is ’n onkruiddoder met sekwestrerende eienskappe. Die interaksie tussen glifosaat en nutriënte binne die plant wat baie divalente katione bevat, is vir ons van groot belang. Die sekwestrering van mikro-elemente soos mangaan en sink, kan blitsig die energie- en ouksienproduksie van ’n plant belemmer. Die plant benodig groot hoeveelhede energie om die glifosaat af te breek en die onkruiddoderbespuiting te oorleef.

Glifosaat in ’n spuitmengsel

Dit is algemene kennis in die praktyk dat ongesekwestreerde kationiese blaarvoeding nie saam met glifosaat gespuit kan word nie. Soos in Figuur 2 aangedui word, sekwestreer die glifosaat blitsig die mangaan en sink binne die spuitmengsel (sowel as enige ander kationiese nutriënt).

Die glifosaat is egter nie beskikbaar om werking te lewer in die onkruid soos wat gewens word nie, en die effektiwiteit van die spuitmengsel word belemmer wanneer ongesekwestreerde nutriënte saam met glifosaat toegedien word.

Glifosaat kan nie effektief as ’n onkruiddoder optree indien dit nutriënte gesekwestreer het en nie vrylik beskikbaar is vir die plant se metabolisme nie.

Geïnduseerde tekort aan nutriënte

Dieselfde sekwestreringaksies wat glifosaat met katione in die spuitmengsel veroorsaak, gebeur egter ook binne in ’n glifosaattolerante plant. Alhoewel die plant die metaboliese vermoë het om die glifosaat af te breek, sekwestreer die glifosaat binne die plant mikro-elemente, wat die plant hinder om effektiewe hormoon- en energieproduksie vol te hou. Die plant moet egter eers al die glifosaat afbreek voordat die
plant die mikro-elemente kan benut vir verdere energie- en/of hormoonproduksie. Die plant beleef ’n geïnduseerde nutriënttekort vir ’n tydperk en alhoewel al die nutriënte wel binne die plant teenwoordig is, sal die nutriënt nie benut kan word nie.

Versoenbaarheid

Gesekwestreerde nutriënte is oor die algemeen meer versoenbaar in tenkmengsels omdat die totale kompleks geen lading dra nie. Die nutriënte bind egter nie met ander nutriënte binne in ’n spuitmengsel of op die blaaroppervlakte nie. Dus is die nutriënt vry om opgeneem te word deur die plant en volledig gemetaboliseer te word.

Waarom GET werk

Plantgroei en -ontwikkeling word beïnvloed deur wedersydse interaksies tussen planthormone. Elke fase van die plant se lewensiklus word gereguleer deur planthormone. Oor die algemeen word plantbiologiese aktiwiteit deur meer as een hormoon gemanipuleer, dus weerspieël die biologiese verskynsel dikwels die gekombineerde wisselwerking tussen verskillende hormone. Die werking van hormone behels prosesse van seintransduksie. Seintransduksie is ’n koppeling wat die omskakeling van intrasellulêre of ekstrasellulêre seine in sellulêre stelsels beheer en beïnvloed dus die uitdrukking van die plant se genetiese potensiaal. Vir optimale uitdrukking van genetiese potensiaal in die gewassiklus, is dit noodsaaklik dat planthormoonvlakke en seintransduksie optimaal is en dat noodsaaklike voedingstowwe vir die plant beskikbaar is vir die genetiese uitdrukking. Elke toename in plantgroei benodig ’n toename in beskikbare voedingstowwe, anders word die nutriënttekort die beperkende faktor in die gewasproduksie of -opbrengs.

Om dit te voorkom, is GET ’n veelvlakkige benadering wat noodsaaklike verhoudings van voedingstowwe kombineer met die genetiese uitdrukkingsvermoë van ons fisiologiese groeibevorderaars. Om optimale genetiese wins uit die fisiologiese groeibevorderaars te verseker, is daar sorgvuldig gewerk om die perfekte verhouding te skep tussen planthormone en die kombinasie hiervan in sinergie met ons gesekwestreerde voedingstowwe wat vir die plantbio beskikbaar is.

Grafiek 1: Die effek van die gebalanseerde fisiologiese groeibevorderaars in X-Press MoB. Die gebalanseerde verhoudings van fisiologiese groeibevorderaars in X-Press MoB veroorsaak sterk vegetatiewe groei en verhoog reproduktiewe groei met toenemende blomset en peulontwikkeling later in die gewassiklus.

Grafiek 2: Effek van mikrovoedingstowwe en GET van X-Press MoB en X-Press Functional kombinasie in Bethal. Resultate toon dat die kombinasie van mikro-voedingstowwe en fisiologiese groeibevorderaars het ’n interaktiewe effek het wat lei tot hoër opbrengsstygings in vergelyking met tradisionele mikrovoedingstowwe-toepassings. X-Press MoB het mielie-opbrengs verhoog met 458 kg/ha.

Effek van GET uit die veld uit, ’n praktiese oogpunt

Vanuit velddata kan ’n mens vinnig sien en aflei hoekom sekere produkte beter presteer as ander. In Grafiek1, kan mens sien dat net die korrekte aanwending van die GET komponent wat in X-Press MoB is ’n groot impak het op die reproduktiewe groeifase van sojabone. Die verhouding van fisiologiese groeibevorderaars komplimenteer die plant se inherente dryfkrag van reproduktiewe groei en lei tot beter blomvaslegging, saadset en -vul wat aanleiding gee tot verhoogde opbrengste.

Vanuit Grafiek 2 kan ons weereens sien dat die byvoeging van noodsaaklike mikro-nutriënte y mielies op die R1 groeistadium, reeds aanstoot gee tot hoër opbrengste.

Sodra die GET-komponent bygesit word, kom mens nader aan die volle oespotensiaal wat by R1 vasgevang was, maar die kombinasie van noodsaaklike nutriënte in die vegetatiewe en reproduktiewe fase in kombinasie met GET, lei tot die ontploffing van die volle potensiaal van die plant.

Northern Cape
Western Cape
Eastern Cape
Free State
Gauteng
North-West
Mpumalanga
Limpopo

More than 100 agents
across South Africa

Laeveld Agrochem’s agents (franchisees) are qualified agronomists accredited by CropLife South Africa (formerly AVCASA).

In each region, agents receive support from experienced Business Managers, enabling detailed recommendations for both corrective and proactive measures on the farm.

Operating as a franchise business model, our dedicated team can assist growers with detailed recommendations to optimise yield per hectare.

Through strategic collaboration with our technology partner, Agri Technovation, we offer innovative solutions such as MyFarmWeb™ and Picklogger™, tailored to meet the evolving needs of modern agriculture.

GROEI tydskrif

Seisoen 8

[language-switcher]
We use cookies to improve your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.