Laeveld
Agrochem

Water is meer as net ’n mengmedium (Villa)

A part of: ,

Deur Brian de Villiers
Produkbestuurder: Adjuvante Villa

untitled-design-52

Water is nie net ’n mengmedium vir gewasbeskermingsprodukte nie – dis nog ’n komponent in die spuittenk.

Gewasbeskermingsprodukte (GBP) moet teen relatief lae dosisse eweredig oor ’n groot oppervlakte toegedien word. Om dit te bewerkstellig, word dit met water gemeng en toegedien. Dit is een van die redes hoekom verskillende GBP formulasies ontwikkel word, juis om dit mengbaar met die spuitwater te maak. Dit is dan moontlik om emulgeerbare konsentrate (EC), suspensie konsentrate (SC), oplossings (SL) en vele ander met water te meng en dit dan toe te dien. Water kan dus as die draer vir die GBP beskou word.

Omdat water egter ook opgeloste ione bevat, kan dit ’n nadelige invloed op GBP hê. Dit is daarom belangrik om ’n goeie kennis oor water te hê en die korrekte byvoegmiddels te gebruik om swak waterkwaliteit te behandel. Hierdie bespreking kyk in meer detail na die twee belangrikste aspekte van water.

Opgeloste ione

Water bevat altyd ’n sekere hoeveelheid opgeloste ione. Hierdie ione is hoofsaaklik afkomstig van die moedergesteentes in die grond. Katione soos kalsium, magnesium, natrium en kalium en anione soos bikarbonaat, sulfaat en chloried kan teenwoordig wees. Indien die water hoë vlakke van kalsium en/of magnesium bevat, is dit harde water. Indien dit hoë vlakke natrium bevat, is dit brak water.

Onkruiddoders soos glifosaat, kletodim, glufosinaat, sekere sulfonielureums, fenoksies en ’n paar ander produkte kan deur harde en/of brak water benadeel word. Die antagonistiese katione bind aan die onkruiddodermolekuul en belemmer dan die opnameproses.

Hierdie reaksie vind gewoonlik plaas soos die spuitdruppel op die blaar uitdroog. Dit veroorsaak dat minder van die aktiewe bestanddeel opgeneem word, so die onkruid word swakker beheer. Anione speel gewoonlik nie ’n groot rol met hierdie onkruiddoders nie.

Daar is egter ’n oplossing vir die probleem. Soutbyvoegmiddels wat spuitgraad ammonium-sulfaat bevat, bly die effektiefste byvoegmiddels om hierdie probleem aan te spreek. Die antagonistiese katioon bind dan eerder aan die sulfaatioon, terwyl die ammoniumioon die opnameproses bevorder.

Die opname van die produk word dan verbeter en die beheer herstel. Ammoniumsulfaat byvoegmiddels behoort as ’n standaard praktyk gebruik te word veral as die etiket van die onkruiddoder dit aanbeveel.

pH

pH is ’n uitdrukking van hoe suur of hoe alkalies die water is. Sekere insekdoders is geneig om in alkaliese water af te breek. Hoe langer die produk in alkaliese water gemeng is, hoe meer afbraak vind plaas, en hoe groter die nadelige invloed op insekbeheer.

Hierdie kwessie kan egter maklik aangespreek word deur die pH van die spuitwater te versuur. Dit sal die afbraakproses rem. Een punt afname op die pH-skaal beteken ’n tienvoudige toename in suurheid en beskerming van die insekdoder. Verskeie tipes buffers op die mark verlaag die pH na ’n veilige reeks van ongeveer 4 na 6 waar hierdie insekdoders gewoonlik op hul stabielste is en baie stadiger afbreek.

Bikarbonaat, ’n anioon wat in water opgelos is, speel ’n baie belangrike rol in die verband. Hoe meer bikarbonaat in die water opgelos is, hoe moeiliker is dit om die pH met buffers te verlaag. Die antwoord is ’n kwaliteit buffer wat die pH na die aangewese reeks toe sal verlaag. Die teendeel is natuurlik ook waar. Hoe minder bikarbonaat daar in die water opgelos is, hoe makliker word die pH verlaag. Maak dus seker dat die buffer wat jy gebruik nie die pH te veel versuur nie. Wanneer die pH te laag is, kan dit net so gevaarlik soos ’n te hoë pH wees.

Water is ’n integrale deel van die spuitmengsel omdat dit as ’n draer vir gewasbeskermingsprodukte en ander landbouchemikalieë gebruik word. Die opgeloste ione in water sowel as die pH kan die effektiwiteit van verskeie produkte benadeel.

Jy kan dus die effektiwiteit van produkte verbeter deur jou waterkwaliteit te leer ken en slegs etiketaanbevole byvoegmiddels te gebruik.

Moet asseblief nooit enige ongeregistreerde byvoegmiddels gebruik nie, omdat dit die beheer kan verlaag of selfs gewasskade kan veroorsaak. Byvoegmiddels is ’n integrale deel van spuitmengsels en dit verbeter die effektiwiteit van GBP. Die onverantwoordelike gebruik van byvoegmiddels is egter riskant en kan jou duur te staan kom.

Northern Cape
Western Cape
Eastern Cape
Free State
Gauteng
North-West
Mpumalanga
Limpopo

More than 100 agents
across South Africa

Laeveld Agrochem’s agents (franchisees) are qualified agronomists accredited by CropLife South Africa (formerly AVCASA).

In each region, agents receive support from experienced Business Managers, enabling detailed recommendations for both corrective and proactive measures on the farm.

Operating as a franchise business model, our dedicated team can assist growers with detailed recommendations to optimise yield per hectare.

Through strategic collaboration with our technology partner, Agri Technovation, we offer innovative solutions such as MyFarmWeb™ and Picklogger™, tailored to meet the evolving needs of modern agriculture.

GROEI tydskrif

Seisoen 8

[language-switcher]
We use cookies to improve your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.