Laeveld
Agrochem

Biologiese staatmakers in weerstandsbestuur (Philagro)

A part of: , ,
Deur Jaco Marais (Produkbestuurder, Philagro)

Bacillus thuringiensis (Bt) as ʼn biologiese insekdoder, berus op die werking van Cry-proteïene en spore. Cry-proteïene wat deur die bakterie vervaardig word, perforeer die teikenlarf se ingewande wat lei tot geweldige intestinale skade. Larwes wat Bt ingeneem het, staak voeding binne minute. Sporulasie van Bt-spore en besmetting deur ander mikrobes binne die geperforeerde ingewande, lei tot mortaliteit.

Soos met enige insekplaagbeheerstrategie, is effektiewe weerstandsbestuur kardinaal in die gebruik van Bt-produkte. Weerstand ontwikkel a.g.v. individue binne die teikeninsek-populasie wat oor weerstandsgene teen die werking van Cry-toksienes beskik, en dit oordra na opvolg- generasies.

Verskillende Bt-subspesies produseer ooreenstemmende, maar ook verskillende tipes Cry-proteïene. Tipes en konsentrasies van Cry-proteïene is afhanklik van die genetiese potensiaal waaroor verskillende rasse van spesies en subspesies beskik.

Bt kurstaki-subspesies (bv. DiPel® DF) produseer Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac en Cry2Aa. Florbac® WG (Bt aizawai) verskil van DiPel® DF in dié opsig dat Florbac® WG Cry1Ca en Cry1Da produseer wat nie in DiPel® DF voorkom nie. Deur beide subspesies in ʼn spuit- program te posisioneer, word ʼn uitstekende weerstandstrategie geïmplementeer.

Philagro SA bied toegang tot DiPel® DF (Bt kurstaki) en Florbac® WG (Bt aizawai) wat effektiwiteit en weerstandsbestuur promoveer. Maak Florbac® WG deel van die insek- plaagbeheerspuitprogram om die voordele van die aizawai-subspesie te ontsluit.

Kontak gerus jou naaste Philagro-agent vir verdere inligting of kontak die produkbestuurder, Jaco Marais by 072 390 3547.

RAADPLEEG DIE VOLLEDIGE ONDERSKEIE ETIKETTE VOOR GEBRUIK.
DiPel® DF (Reg. nr. L6441 Wet nr. 36 van 1947) bevat 32 000 IE/mg Bacillus thuringiensis var kurstaki. Hierdie produk is nie geklassifiseer as gevaarlik volgens GHS nie. Florbac® WG (Reg. nr. L5531, Wet nr. 36 van 1947) bevat 15 000 IE/mg Bacillus thuringiensis var aizawai. Waarskuwing: Veroorsaak ernstige oogirritasie. Skadelik vir waterlewende organismes. Florbac® WG en DiPel® DF is die geregistreerde handelsmerke van Valent BioSciences, VSA. Philagro Suid-Afrika.
PostNet Suite #378, Privaatsak X025, Lynnwoodrif, 0040. Pretoria: 012 348 8808 l Somerset-Wes: 021 851 4163.

More articles from Philagro

Northern Cape
Western Cape
Eastern Cape
Free State
Gauteng
North-West
Mpumalanga
Limpopo

More than 100 agents
across South Africa

Laeveld Agrochem’s agents (franchisees) are qualified agronomists accredited by CropLife South Africa (formerly AVCASA).

In each region, agents receive support from experienced Business Managers, enabling detailed recommendations for both corrective and proactive measures on the farm.

Operating as a franchise business model, our dedicated team can assist growers with detailed recommendations to optimise yield per hectare.

Through strategic collaboration with our technology partner, Agri Technovation, we offer innovative solutions such as MyFarmWeb™ and Picklogger™, tailored to meet the evolving needs of modern agriculture.

GROEI tydskrif

Seisoen 8

[language-switcher]
We use cookies to improve your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn more.